Artvise KontaktCenter

Äntligen ett riktigt Kontaktcenter som med helt integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner verkligen stödjer handläggarna och agenternas vardag!
Artvise Kontaktcenter används för att enkelt hantera alla kanaler med ett enhetligt gränssnitt och säkerställer att deklarerade servicenivåer uppfylls.

Samtalsstyrning

Ärendehantering i flera led

Återuppringning

Automatisk Telefonist

Köhantering

Automatiska kundundersökningar

Hänvisning

  

Andra produkter: