Artvise Kundtjänst

Att en gemensam och väl fungerande kundtjänst ökar kundnöjdheten och ger förbättrad intern effektivitet är dom flesta överens om. Trots detta har det inte funnits något bra IT-stöd för att uppnå detta – fram tills nu!

Kundernas och medborgarnas krav på tillgänglighet och sätt att kommunicera förändras hela tiden och den snabba förändringstakten ställer stora krav på organisationers förmåga till anpassning, snabbhet och flexibilitet. För att lyckas väl i den konkurrens som idag råder krävs flexibla och kostnadseffektiva IT-stöd som säkerställer en fortsatt hög tillgänglighet och service – lösningar som alltid sätter kunden i fokus.

Artvise Kundtjänsts gränssnitt för integration med verksamhetssystem och diarier skapar förutsättningar för handläggare att få tillgång till information i ett och samma system. Det möjliggör samarbete mellan olika avdelningar inom organisationen, något som ökar effektiviteten. Möjligheten att arbeta med de flesta moderna kommunikationskanalerna medger enkel insamling av information samt snabb återkoppling.

Vi har lagt stor vikt vid att göra Artvise Kundtjänst användarvänligt vilket innebär minimalt behov av utbildning och tack vare att vi dessutom utformat systemet för snabb handläggning så kommer kunden alltid att få snabba svar och slipper långa kötider – kunden är alltid i fokus!

Artvise Kundtjänst gör det möjligt att enkelt ta fram relevant statistik och hantera uppföljningar, regler och larm vilket innebär att systemet kan utgöra ett viktigt instrument för och ligga till grund för organisationens löpande förbättringsarbete.

  

Andra produkter: