Artvise logo

 Artvise Kunddagar 2018
25-26 April, Stockholm

 

Senaste nyheterna

 • 2018-04-17

  Botkyrka kommun inför Artvise Kundtjänst för ärendehantering!  Botkyrka kommun har genomfört en upphandling av ett ärendehanteringssystem till Medborgarcenter, efter utvärdering utsågs Artvise Kundtjänst till vinnande systemlösning.
  Läs mer
 • 2018-04-03

  Artvise får order från Gävleborgs Läns Landsting gällande Artvise Kundtjänst!  Gävleborgs Läns Landsting har tecknat avtal med Artvise avseende ”Artvise kundtjänst - systemstöd för kundcenter” vilket kommer att nyttjas i landstingets trafikbolag.
  Läs mer
 • 2018-03-28

  Artvise Contact Center till Luleå kommun!  Luleå kommun som tidigare infört Artvise Kundtjänst som ärendestöd kompletterar med Artvise Contact Center för att få en sammanhållen och komplett lösning för alla kanaler.
  Läs mer
 • 2018-03-20

  Artvise får order från Osby kommun gällande Artvise Kundtjänst!  Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Osby kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter ...
  Läs mer
 • 2018-03-13

  Artvise Kundtjänst till Strängnäs kommun!  Strängnäs kommun arbetar med att starta ett kontaktcenter vilket ska fungera som första linjen in till förvaltningen. Kontaktcentret ska vara den funktion som tar emot alla frågor och ärenden som komm...
  Artvise utsågs till vinnare i den upphandling av digital lösning för kontaktcenter som Strängnäs kommun genomfört, syftet med upphandlingen var att upphandla ett modernt systemstöd för det kontaktcenter som kommunen håller på att etablera.
  Läs mer
 • 2018-03-06

  Karlskoga kommun har valt Artvise etjänsteplattform!  Karlskoga kommun kan med Artvise e-tjänsteplattform lägga grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många s...
  Läs mer

Se nyheter från:

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved