Camilla Rosendahl kommer att förstärka Artvise som dokumentationsansvarig samt sälj- och partnerstöd.