Mikael Möller förstärker Artvise som testledare och kvalitetsansvarig.