Artvise AB har vunnit den upphandling som Kalmar kommun genomfört avseende nytt ärendehanteringssystem till kommunens kontaktcenter.Läs pressmeddelande 2017-09-05 >.
Läs om Artvise Kundtjänst >.