Naturvårdsverket har som uppgift är att långsiktigt förvalta vårt miljöarv. Naturvårdsverket inför Artvise Kundtjänst för att avlasta och effektiversera verksamheten, dess handläggare och administratörer.Läs pressmeddelande 2017-09-12 >.
Läs om Artvise Kundtjänst >.