Artvise logo

2017-09-20

Certifikatinloggning hos Västerbottens Läns Landsting

Ingress...

Certifikatinloggning hos Västerbottens Läns Landsting Artvise har fått en beställning för att utreda och ta fram koncept för att kunna använda certifikatinloggning mot Platina hos Västerbottens Läns Landsting.

KONTAKT

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skelelfteå

S:t Eriksgatan 117, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.