Artvise logo

2017-09-20

Uppdatering av Sammanträdesportalen 

Ingress...

Uppdatering av Sammanträdesportalen Artvise lanserar nu en ny version av Sammanträdesportalen med en rad förbättringar vilket bland annat innebär nyheterna att man kan lägga till dokument/handlingar och en koppling till Document Automation Server för automatisk konvertering till PDF samt möjlighet till skapande av samlings-PDF.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.