Artvise logo

2017-09-20

Artvise på flera ramavtal. 

Ingress...

Artvise på flera ramavtal. Artvise finns nu med som underleverantör till Fujitsu Sweden AB på ramavtalet “Licensförsörjning 2010", sedan tidigare så finns Artvise även med som underleverantör på ramavtalen “E-förvaltningsstödjande tjänster 2010", “Uppdragskonsulter 2009" och “Öppna programvaror 2010". Kontakta oss gärna för ytterligare information.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.