Artvise logo

2017-09-20

Seminarium om e-tjänster! 

Ingress...

Seminarium om e-tjänster! Lidköpings kommun har genomfört ett mycket lyckat IT-projekt som med hjälp av ett nytt IT-stöd, e-Tjänst 2013, förbättrat och effektiviserat kommunens service med hjälp av e-tjänster. Artvise arrangerar nu, i samarbete med Lidköpings kommun, ett seminarium för intresserade kommuner om e-tjänster.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved