Artvise logo

2017-09-20

Seminarium om e-tjänster! 

Ingress...

Seminarium om e-tjänster! Artvise genomförde idag, i samarbete med Lidköpings kommun, ett seminarium för intresserade kommuner om e-tjänster. Lidköpings kommun har genomfört ett mycket lyckat IT-projekt som med hjälp av ett nytt IT-stöd, e-Tjänst 2013, förbättrat och effektiviserat kommunens service med hjälp av e-tjänster.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.