Artvise logo

2017-09-20

Artvise får order från Västtrafik värd 3,5Mkr!

Ingress...

ARTVISE får order från Västtrafik värd 3,5Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundärende-hanteringssystem som Västtrafik AB genomfört. Med det nya systemet kommer Västtrafik att bli mer effektiva i sin kunddialog.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.