Artvise logo

2017-09-20

Artvise får order från Västtrafik värd 3,5Mkr!

Ingress...

ARTVISE får order från Västtrafik värd 3,5Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundärende-hanteringssystem som Västtrafik AB genomfört. Med det nya systemet kommer Västtrafik att bli mer effektiva i sin kunddialog.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved