Artvise logo

2017-09-20

Landstinget i Kalmar väljer Artvise!

Ingress...

Landstinget i Kalmar väljer Artvise! Artvise hjälper Landstinget i Kalmar att uppgradera Platina, därefter kommer Artvise att leverera support och förvaltning.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.