Artvise logo

2017-09-20

Samarbetsavtal mellan Artvise och Generic Mobile om SMS-tjänst!

Ingress...

Samarbetsavtal mellan Artvise och Generic Mobile om SMS-tjänst! Artvise och Generic Mobile har tecknat ett samarbetsavtal som ger programvaran Artvise Kundtjänst integrerat SMS-stöd för både utgående och inkommande SMS-meddelanden.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.