Artvise logo

2017-09-20

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! 

Ingress...

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! Tanums kommun har valt programvaror från Artvise AB i den upphandling avseende systemstöd för kontaktcenter och e-tjänsteplattform som kommunen genomfört.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved