Artvise logo

2017-09-20

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! 

Ingress...

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! Tanums kommun har valt programvaror från Artvise AB i den upphandling avseende systemstöd för kontaktcenter och e-tjänsteplattform som kommunen genomfört.

KONTAKT

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skelelfteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.