Artvise logo

2017-09-20

Eslövs kommun väljer Artvise Document Portal!

Ingress...

Eslövs kommun väljer Artvise Document Portal! Eslövs kommun har infört Artvise Document Portal för att presentera och tillgängliggöra fastställda dokument från deras befintliga dokumenthanteringssystem.


KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.