Artvise logo

2017-09-20

Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr!

Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för dokument- och ärendehantering som Östgötatrafiken AB genomfört. Med det nya systemet vill Östgötatrafiken att röra sig mot en helt digital informationshantering.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.