Artvise logo

2017-09-20

Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr!

Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för dokument- och ärendehantering som Östgötatrafiken AB genomfört. Med det nya systemet vill Östgötatrafiken att röra sig mot en helt digital informationshantering.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved