Artvise logo

2017-09-20

Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket!

Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen som Rättsmedicinalverket genomfört.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.