Artvise logo

2017-09-20

Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket!

Artvise e-Tjänst till Rättsmedicinalverket! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen som Rättsmedicinalverket genomfört.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved