Artvise logo

2017-09-20

Artvise Kundtjänst till Täby kommun! 

Artvise Kundtjänst till Täby kommun! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för ärendehantering som Täby kommun genomfört. En kritisk framgångsfaktor för att realisera målen för Täby kommuns nya kontaktcenter är ett användbart och effektivt IT-stöd för kontaktcentrets ärendehantering.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.