Artvise logo

2017-09-20

Artvise Kundtjänst till Täby kommun! 

Artvise Kundtjänst till Täby kommun! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för ärendehantering som Täby kommun genomfört. En kritisk framgångsfaktor för att realisera målen för Täby kommuns nya kontaktcenter är ett användbart och effektivt IT-stöd för kontaktcentrets ärendehantering.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved