Artvise logo

2017-10-17

Artvise AB expanderar och etablerar Stockholmskontor!

På kort tid har Artvise produkter för kundtjänst och e-tjänst tagit stora marknadsandelar. Den nyligen lanserade produktsatsningen på Contactcentermarknaden har mottagits väl och Artvise fortsätter expansionen.

Som en del av den nya produktsatsningen och expansionen etablerar nu Artvise ett Stockholmskontor. Kontorets uppgifter blir att leda den nya satsningen på Contact center samt att bygga ett partnernätverk som levererar värde till befintliga och nya kunder. Som chef för Stockholmskontoret har Artvise rekryterat Johan Strid som har lång erfarenhet från IT-konsultbranschen. Ytterligare 3 medarbetare har redan rekryterats och den 1 januari öppnar det nya kontoret.

- Det känns som vi rekryterar ett starkt och kunnigt team till vårt Stockholmskontor och jag tycker framtiden ser riktigt spännande ut, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.