Artvise logo

2017-10-23

Vaxholms stad inför Artvise Kundtjänst!

Vaxholms stad har efter genomförd undersökning av marknaden valt att införa Artvise Kundtjänst för ärendehantering i kommunens kundtjänst samt på ett antal andra förvaltningar

Vaxholm stad eftersträvade ett ärendestöd som skulle kunna användas av flera olika organisatoriska enheter, detta innebar att flexibilitet och användarvänlighet var viktiga parametrar när man valde systemlösning. Artvise Kundtjänst gör det möjligt att erbjuda kraftfullt ärendestöd anpassat för respektive organisationsenhet samtidigt som att det är utvecklat med slutanvändaren i fokus vilket innebär att funktioner som kortkommandon, situationsanpassade svarsmallar och funktion för olika typer av snabbregistreringar är grundläggande i systemet.

- Vi är mycket glada över att Vaxholms stad har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved