Artvise logo

2018-02-06

Artvise e-tjänsteplattform till Myndigheten för Press Radio och TV!

Myndigheten för Press Radio och TV har valt Artvise etjänsteplattform för att få tillgång till en modern plattform för etjänster som myndigheten själva kan administrera och vidareutveckla genom konfiguration.

Fördelarna med effektiva och smarta e-tjänster är många och med hjälp av Artvise etjänsteplattform får myndigheten en modern plattform och förutsättningar för att kunna erbjuda tillgängliga och användbara e-tjänster. Artvise e-tjänsteplattform innehåller konfigurerbar portallösning vilket gör det möjligt att presentera översikt över aktuella ärenden, ytterligare ärendeinformation och möjlighet att komplettera ärende med anteckningar och bilagor.

- Vi är mycket glada över att Myndigheten för Press Radio och TV har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras e-tjänster, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved