Artvise logo

2018-02-13

Artvise får order från Knivsta kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Knivsta kommun har upphandlat Artvise Kundtjänst som nytt systemstöd för kommunens kontaktcenter.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Knivsta kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter samt för att effektivisera interna processer. Med Artvise Kundtjänst får Knivsta kommun ett enhetligt och lättarbetat handläggarstöd som gör det möjligt att effektivt hantera alla inkomna ärenden oavsett kanal med hög kvalitet.

- Vi är mycket glada över att Knivsta kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.