Artvise logo

2018-02-20

Artvise e-Tjänst till Vaxholms stad!


Artvise har fått beställning avseende e-tjänsteplattformen, Artvise eTjänst, från Vaxholms stad.

Vaxholms stad avser att utveckla ytterligare e-tjänster och arbetar för att kunna ge god service direkt på webben. Med e-tjänsteplattformen Artvise e-Tjänst, som finns hos en lång rad svenska kommuner, läggs grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”.

- Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad, effektiva lösningar för att skapa en effektiv e-förvaltning. Vi ser därför en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter som är marknadsledande inom området, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.