Programvaror

Artvise Kundtjänst

Alla kontaktvägar - En kundtjänst!
Med Artvise Kundtjänst får ni en framtidssäkrad produkt som hanterar alla kontaktkanaler med medborgaren, och kommunicerar med de interna systemen. Vi har adderat så mycket funktionalitet som möjligt redan i basprodukten. Allt för att implementationen skall bli enkel och kostnadseffektiv.

   
 

Artvise e-Tjänst

Ökar tillgänglighet och service!
Trots alla sina fördelar kan e-tjänster vara komplicerade och dyra att införa. Vi på Artvise har tagit fram ett verktyg som gör det betydligt enklare, billigare och snabbare att införa e-tjänster och en e-förvaltning på ett säkert sätt. Verktyget innehåller allt som behövs för att bygga, publicera och ta emot e-tjänster som kan integrera med övriga system med beprövade och etablerade standarder.

  

Artvise Sammanträdesportal

Skapar nyckelfärdiga lösningar!
Med Artvise Sammanträdesportal kan ledamöter och medborgare som annars inte har tillgång till Platina, ta del av mötesinformationen med alla dess aktuella dokument. Artvise Sammanträdesportal ger möjlighet att i ett användarvänligt gränssnitt läsa kallelser, protokoll och beslutsunderlag samt söka i äldre information vilket underlättar och sparar tid.

 

Artvise Document Automation Server

Kontrollerad serverhantering av dokument.
Document Automation Server är en serverkomponent som kan hantera/processa dokument ”serverside” med funktioner för bokmärkesifyllnad, format-konvertering (bl.a stöd för PDF, PDF/A och TIFF), paketering (ZIP-arkiv) och utläsning av dokument-innehåll.