Tjänster

Artvise – vi löser problemen!

Våra kunderbjudanden utvecklas kontinuerligt i enlighet med efterfrågan på marknaden för IT-tjänster. Vi anpassar verksamheten efter våra kunders behov och anstränger oss att ligga i utvecklingens framkant. På så sätt kan vi agera proaktivt och bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Artvise erbjudanden kan delas in i tre övergripande tjänsteområden. Verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemförvaltning. Våra kunderbjudanden bedrivs inom alla tre tjänsteområden.

Verksamhetsutveckling

Genom att effektivt kombinera kompetens inom teknik och verksamhetsutveckling ökar precisionen i kundernas IT-lösningar. Vår stora erfarenhet av IT-driven verksamhetsutveckling säkerställer förbättringar i centrala processer genom ett anpassat IT-stöd.

Kontakta gärna oss för mer information: Kontakt»

Systemutveckling

Inom systemutveckling erbjuder vi kompetens på ett flertal teknikplattformar och metodområden. Vi bemannar alla roller som krävs, från arkitektur och systemdesign till test och installation.

Kontakta gärna oss för mer information: Kontakt »

Systemförvaltning

Vi eftersträvar långa kundrelationer och arbetar för att våra kunders IT-lösningar ska utvecklas i takt med deras verksamhet. En bra IT-lösning har en inbyggd flexibilitet som gör att den går att utveckla kontinuerligt. På så sätt kan nyheter i tekniken på bästa sätt skapa nytta för kunden. Vi ser förvaltning och vidareutveckling, funktionell såväl som teknisk, som en viktig del i vår affärsverksamhet.

Kontakta gärna oss för mer information: Kontakt »