Artvise får förnyat förtroende av Skatteverket

Artvise får förnyat förtroende av Skatteverket Artvise har fått beställningar av konsulttjänster för 2010, det handlar om ett antal Platinaexperter som deltar i ett projekt som hanterar återbetalningen av moms mellan alla EU-länder - allt sköts helt elektroniskt.