Artvise skapar ledningssystem åt Västerbottens Läns Landsting 

Artvise skapar ledningssystem åt Västerbottens Läns Landsting Artvise har fått en order på ett uppdrag att skapa ett ledningsystem inom Platina för Västerbottens Läns Landsting, lösningen kommer att styra dokumenthanteringen inom Platina samt publicera dokument till Landstingets intranät.