Expertkonsulter på Platina 

Expertkonsulter på Platina Artvise har fått order av SiriusIT att som underkonsulter stödja med utvecklarresurs för utveckling baserat på Platina.