Artvise levererar Platina till Länstrafiken! 

Ingress...

Artvise levererar Platina till Länstrafiken! Artvise har fått en order från Länstrafiken i Västerbotten gällande systemet Platina med införandeprojekt och support & förvaltning.