Platina till Höganäs kommun 

Artvise har fått uppdraget att hjälpa Höganäs kommun med införandet av Platina.