Platina kommundagar 

Ingress...

Platina kommundagar Artvise arrangerar konferensen "Platina kommundagar" den 30:e och 31:a mars. Deltagare från ett antal kommuner kommer bland annat att få nyttig information om Platina och intressanta kompletterande lösningar, dessutom kommer ett antal förbättringsområden att diskuteras.