Certifikatinloggning hos Västerbottens Läns Landsting

Ingress...

Certifikatinloggning hos Västerbottens Läns Landsting Artvise har fått en beställning för att utreda och ta fram koncept för att kunna använda certifikatinloggning mot Platina hos Västerbottens Läns Landsting.