Uppdatering av Sammanträdesportalen 

Ingress...

Uppdatering av Sammanträdesportalen Artvise lanserar nu en ny version av Sammanträdesportalen med en rad förbättringar vilket bland annat innebär nyheterna att man kan lägga till dokument/handlingar och en koppling till Document Automation Server för automatisk konvertering till PDF samt möjlighet till skapande av samlings-PDF.