Artvise på flera ramavtal. 

Ingress...

Artvise på flera ramavtal. Artvise finns nu med som underleverantör till Fujitsu Sweden AB på ramavtalet “Licensförsörjning 2010", sedan tidigare så finns Artvise även med som underleverantör på ramavtalen “E-förvaltningsstödjande tjänster 2010", “Uppdragskonsulter 2009" och “Öppna programvaror 2010". Kontakta oss gärna för ytterligare information.