Seminarium om e-tjänster! 

Ingress...

Seminarium om e-tjänster! Lidköpings kommun har genomfört ett mycket lyckat IT-projekt som med hjälp av ett nytt IT-stöd, e-Tjänst 2013, förbättrat och effektiviserat kommunens service med hjälp av e-tjänster. Artvise arrangerar nu, i samarbete med Lidköpings kommun, ett seminarium för intresserade kommuner om e-tjänster.