Över 200 e-tjänster i e-tjänstekatalogen!

Ingress...

Över 200 e-tjänster i e-tjänstekatalogen! Vår centrala e-tjänstekatalog förbättras och utökas kontinuerligt och vi har nu passerat 200st klara e-tjänster som med det användarvänliga verktyget e-Tjänst 2013 enkelt kan laddas ned till lokala miljöer.