Ekerö kommun förlänger avtal med Artvise! 

Ingress...

Ekerö kommun förlänger avtal med Artvise! Ekerö kommun har förlängt avtal med Artvise avseende support och förvaltningsavtal gällande Platina.