Landstinget i Kalmar väljer Artvise!

Ingress...

Landstinget i Kalmar väljer Artvise! Artvise hjälper Landstinget i Kalmar att uppgradera Platina, därefter kommer Artvise att leverera support och förvaltning.