Samarbetsavtal mellan Artvise och Generic Mobile om SMS-tjänst!

Ingress...

Samarbetsavtal mellan Artvise och Generic Mobile om SMS-tjänst! Artvise och Generic Mobile har tecknat ett samarbetsavtal som ger programvaran Artvise Kundtjänst integrerat SMS-stöd för både utgående och inkommande SMS-meddelanden.