Vi hälsar Per Berglund välkommen! 

Ingress...

Vi hälsar Per Berglund välkommen! Per Berglund kommer att förstärka Artvise som projektledare och utbildare, Per har många års erfarenhet från olika typer av utbildningsuppdrag.