Artvise Kundtjänst till Tierps kommun!

Ingress...

Artvise Kundtjänst till Tierps kommun! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för kommunal kundtjänst som Tierps kommun genomfört.