Ekerö kommun inför Artvise Kundtjänst! 

Ingress...

Artvise Kundtjänst är populärt bland svenska kommuner och allt fler väljer Artvise Kundtjänst som IT-stöd för deras kontaktcenter. Ekerö kommun har beställt Artvise Kundtjänst och håller på med införandet, tanken är att ett effektivt IT-stöd ska vara en viktig del i arbetet med att ge bättre service till medborgarna. Införande av Artvise Kundtjänst kan ske successivt, enligt kundens förutsättningar och kräver inga stora insatser eftersom att Artvise erbjuder en paketerad projektmodell som kan användas som bas för införande, denna är baserad på erfarenheter från flera tidigare lyckade införanden. - Den kommunala sektorn är inne i ett intensivt skede för att skapa, utveckla och öka effektiviteten i sina kontaktcenter och behöver därför ett helt annat stöd än vad dom gamla ärendehanteringssystemet kan erbjuda, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.