Södertälje kommun satsar på Artvise Kundtjänst!

Ingress...

Södertälje kommun satsar på Artvise Kundtjänst! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundtjänstsystem som Södertälje kommun genomfört. Södertälje kommun har valt Artvise Kundtjänst för att effektivisera sin verksamhet. Södertälje kommun vill öka tillgängligheten och förbättra bemötandet gentemot kommunens medborgare, företag och andra besökare. Genom kontaktcenter vill kommunen skapa en tydlig väg in där medborgarna ska kunna välja kontaktform, som kan vara telefon, besök, digitala kanaler eller sociala medier. Det ska räcka med ett en kontakt för att få svar på enkla frågor och ärenden. Kontaktcenter kommer också att vara den koordinerade funktionen för kommunens arbete med e-tjänster.