Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! 

Ingress...

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst! Tanums kommun har valt programvaror från Artvise AB i den upphandling avseende systemstöd för kontaktcenter och e-tjänsteplattform som kommunen genomfört.